РОЛЬ РОСЛИННОГО ГЕПАТО-ЗАХИСТНОГО ТА РЕГЕНЕРАТИВНОГО APPETALIV У ВИРОЩУВАННІ БРОЙЛЕРІВ

Печінка, яка займає найважливіше місце в метаболізмі організму, відіграє важливу роль у підтримці біологічної рівноваги птиці. Роль, яку відіграє цей орган у виведенні речовин з портального кровообігу, робить печінку чутливою до перших і постійних приступів, які спричиняються такими провокуючими факторами, як віруси, хімічні речовини, токсини у кормах, пероксиди, лікарські препарати, що призводять до захворювання печінки і тим самим втрати продуктивності. Внаслідок цього, контроль за захворюваннями печінки став головною метою сучасної практики птахівництва. У промисловому випробуванні, проведеному на бройлерах промислового призначення, Концентрат APPETALIV, багатий на гепатозахисні та гепатогенеративні трави, що містив @ 0,5 кг на тону корму для птиці віком від 1-42 дня, призвів до покращення збереженості молодняка, збільшення ваги, коефіцієнта конверсії корму та зниження смертності порівняно з необробленим контролем. Аналіз економічної ефективності виявив додатковий приріст 3,13 рупій за птицю та співвідношення витрат та прибутків 1:14,22, що можна віднести до додаткових надходжень.

Печінка займає найважливіше місце в метаболізмі організму, оскільки вона відіграє важливу роль у підтримці біологічної рівноваги птиці. Роль, яку відіграє цей орган у виведенні речовин з портального кровообігу, робить печінку чутливою до перших і постійних приступів, які спричиняються такими провокуючими факторами, як віруси, хімічні речовини, токсини у кормах, пероксиди, лікарські препарати, що призводять до захворювання печінки і тим самим втрати продуктивності. Внаслідок цього, контроль за захворюваннями печінки став головною метою сучасної практики птахівництва. Сьогодні, тонізуючі препарати для печінки на основі трав, мають підтверджене призначення у досягненні більшої продуктивності та прибутковості від бройлерів значною мірою за рахунок покращення ефективності використання кормів, збільшення живої ваги, відсутності захворювань та низької смертності. Це дослідження було проведено з метою отримання клінічної ефективності та економічних переваг Концентрату APPETALIV на бройлерах промислового призначення за параметрами приросту живої ваги, коефіцієнту споживання та використання корму, життєздатності та стійкості до хвороб.

Матеріали та методи

Дослідження було проведено на 1500 бройлерах (Хаббард) промислового призначення. Одноденних курчат розділили у довільному порядку на дві групи по 750 у кожній і вирощували в окремих відсіках в стандартних умовах господарювання. Курчатам I групи давали Концентрат APPETALIV @ 0,5 кг/тону корму щодня до 49-го дня. Курчата II групи утримувались як необроблений контроль. Обидві групи отримували стандартний кормом для бройлерів, який доступний на ринку (стартовий корм до 28 днів та фінішний корм з 29 по 49 день). Протягом всього дослідного періоду ні через корм, ні через воду не вводили ніякого іншого стимулятора приросту. По кожній групі велись записи щодо смертності, живої ваги птиці, споживання корму, коефіцієнта конверсії корму (FCR) та життєздатності, і ці записи піддавали статистичному аналізу, використовуючи t-критерій Стьюдента. Були розроблені економічні розрахунки схеми лікування, яка використовувалась в дослідженні.

Результати та міркування

Результати показують, що курчата, яким вводили Концентрат APPETALIV, мали нижчу смертність, а саме 4,8% порівняно з 5,6% у необробленому контролі (Табл. 1). Таким чином, життєздатність у групі, яка знаходилась на лікуванні, була вищою (95,20% порівняно з необробленою групою (94,93%).

Як споживання корму, так і середній приріст живої в контролі були нижчими порівняно з групою, якій вводили Концентрат APPETALIV (Табл. 1). Ефективність використання кормів групи, яка знаходилась на лікуванні, становила 2,16 порівняно з 2,32 необробленого контролю. Полігербальні тонізуючі препарати для печінки та стимулятори росту підвищують секреторну, видільну та детоксикаційну діяльність печінки, що призводить до правильного обміну білків, жирів та вуглеводів. Тонізуючі препарати для печінки на основі трав також захищає печінку від згубного впливу афлатоксинів. У цьому дослідженні було помічено збільшення середнього приросту живої ваги у групі, яка знаходились на лікуванні, на відміну від групи, яка не проходила лікування препаратом. У I групі на одну птицю додатковий приріст ваги становив 100 мг у порівнянні з II групою, яка не проходила лікування. APPETALIV надається важливе підтвердження . Економічна вигода (Таблиця II) з точки зору чистого додаткового доходу, становить більше ніж 3,13 рупій за птицю. Дохідність ще більше покращується, враховуючи запобігання збитків від смертності птиці, яка пройшла лікування препаратом. Співвідношення витрат та прибутків від додавання Концентрату APPETALIV до корму становить 1:14,22.

Висновок:

Випробування показало, що APPETALIV, який є полігербальним поєднанням ефективних інгредієнтів, проявив загальну корисну для печінки дію, яка виражалась у кращому рості птиці, покращенні коефіцієнта конверсії корму та життєздатності завдяки підвищенню стійкості до хвороб, а також дуже сприятливій економії витрат у вирощуванні бройлерів. APPETALIV є чудовою кормовою добавкою для профілактики тварин. При гострому захворюванні необхідно приймати разом з медичним препаратом.

За результатами цього дослідження рослинні інгредієнти APPETALIV були задокументовані як гепато-захисні та гепато-стимулятори.

ТАБЛИЦЯ – 1

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Група APPETALIV використано/птиця Смертність Життєздатність Середній корм Жива вага FCR
Група І 500 г./тону 36a (4.8%) 95.20a 3790a г. 1.75a 2.16a
Група ІІ 38a (5.06%) 94:93a 3837b г. 1.65b 2.32b
Цифри з різними індексами значно відрізняються (p <0,1)
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.